Categories
Yleinen

CAD-ohjelma siirto pilveen

CAD-ohjelmiston virtualisoinnin avulla voit helposti siirtää kaikki CAD-ohjelmistosi samaan tietoturvalliseen pilveen kaikkien muiden tärkeiden tiedostojesi kanssa. Kun siis huolettomuus, nopeus, turvallisuus ja ketteryys ovat yrityksenne perusarvoja, on CAD-virtualisointi oikea valinta.

CAD-ohjelma suunnittelutyön työkaluna

CAD-ohjelma toimii suunnittelutyötä tekevien päivittäisenä työkaluna. Erilaisia ohjelmistoja on tarjolla laaja kirjo, mutta niitä kaikkia yhdistää yksi ja sama asia – ne kaikki ovat helposti virtualisoitavissa ja yhdistettävissä pilvipalveluun. Näin ollen kaikki suunnittelutyöt ja muut tärkeät työtiedostot saadaan jaettua eri suunnittelijoiden kesken ilman ongelmia, nopeiden ja tietoturvallisten pilvipalveluiden avulla.

Siirto pilvipalveluun tarjoaa useita etuja

Kun suunnitteluohjelmistojen taustalla toimivat hyvät ja ketterät pilvipalvelut, mahdollistavat ne CAD-ohjelmassa joustavan ja keskitetyn tietojen ohjelmoinnin ja ylläpidon.

Näin ollen jopa eri maissa työskentelevät työntekijät voivat jakaa samat resurssit, maarajoista huolimatta. Ilman, että töitä tarvitsee siirtää suunnittelijalta toiselle. Samalla tietoturva paranee, vaikka tiedostojen saavutettavuus toisessa kädessä helpottuu.

CAD-ohjelmistojen virtualisointi on myös mahdollista ostaa valmiina pakettina, ilman omaa IT-osaamista tai kalliita laitehankintoja. Näin ollen pilvi on saavutettavissa aina työntekijämääristä tai ohjelmistojen teknisistä vaatimuksista huolimatta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Ainoa edellytys palvelun toimivuudelle on toimiva internet-yhteys. Näin ollen käyttöönotto, varsinkin valmiin pakettiratkaisua ostaessa, vaatii minimaalisia resursseja.